Kodeeksempel .Net

Eksempel på Soap integrasjon: kodeeksempel

Klient api til rest servicen, laget av dibk: https://bitbucket.org/dibk/ftpb-core-functions/src/master/Dibk.Ftpb.Integration.SvarUt/