ForsendelseRestServiceV1

Tilgang

For å benytte web-tjenesten må en bruke HTTP Basic autentication med brukernavn(avsendernavn) og service-passord. Avsender opprettes av KS-SvarUt administrator/organisasjons administrator. Service-passordet genereres av avsender-ansvarlig via konfigurasjon-siden.

Nytt i denne versjonen

*Erstatter Soap servicen.

Tjenester

Forsendelsesservicet tilbyr følgende funksjonalitet:

baseurl: /tjenester/api/forsendelse/v1

Url Method Innput Utdata Kort beskrivelse
/sendForsendelse POST Forsendelse ForsendelsesId Hovedtjeneste som sender inn forsendelse til ekspedering av KS-SvarUt.
/startNyForsendelse POST ForsendelsesId Genererer forsendelsesid som brukes sammen med sendForsendelseMedId.
/{id}/sendForsendelse POST Forsendelse, ForsendelsesId ForsendelsesId Se sendForsendelse.
/{id}/status GET ForsendelsesId ForsendelsesStatus Henter status for en forsendelse.
/{id}/dokuemntMetadata GET ForsendelsesId List<DokumentMetadata> Henter liste med informasjon om dokumentene til en forsendelse.
/{id}/historikk GET ForsendelsesId ForsendelsesHistorikk Henter historikk for en forsendelse, tilsvarer ekspederingsloggen i forsendelsesoversikten.
/{id}/signeringhistorikk GET ForsendelsesId SigneringsHistorikk Henter signeringshistorikk (logg) på en forsendelse som er markert for signering.
/{id}/settLest POST LestAv Benyttes for å sette status til lest når dokumentet har blitt lest utenfor vårt system.
/statuser POST List<ForsendelsesId> List<ForsendelsesStatus> Henter status for flere forsendelser.
/forsendelseTyper GET List<String> Henter alle forsendelsestyper som kan brukes i SvarInn.
/mottakersystem/{orgnr} GET OrganisasjonsNummer List<MottakerForsendelsesTyper> Henter alle konfigurerte mottakersystem for orgnr.
/eksternref/{eksternref} String List<ForsendelsesId> Henter liste med forsendelseider som har denne eksternRef.

Klientbibliotek laget i java finnes her: https://github.com/ks-no/svarut-rest-klient

Modeller

Datamodellene for rest servicen, finne si json spec i java klient biblioteket: https://github.com/ks-no/svarut-rest-klient/tree/master/svarut-rest-klient/json Disse json spec filene kan brukes av alle. De blir løpende oppdatert om vi legge til nye felt, og de kan få bedre validering etter hvert, som vi oppdager mangler.

VIKTIG!

/sendForsendelse bør ha readtimeout på 16min. SvarUT har Timeout på 15min. SvarUt kan ta i mot ganske store filer, derfor er denne timeouten så høg.

Content-Type må være ‘multipart/form-data’ Første part må være name="forsendelse” med JSON

Parts med dokumenter må være content-type application/octet-stream

Eksempel på forsendelse JSON

Dette er ment som eksempel på JSON som sendes inn sammen med dokumenter. For utvidet beskrivelse av felter, se DOC

{
  "mottaker": {
    "postAdresse": {
      "navn": "Ole Olsen",
      "adresse1": "Gamleveien 1",
      "postNummer": "5258",
      "postSted": "Poststed"
    },
    "digitalAdresse": {
      "fodselsNummer": "12345678912"
    }
  },
  "eksponertFor": [],
  "avgivendeSystem": "S002-SAK",
  "tittel": "Tittel for sak",
  "kunDigitalLevering": false,
  "kryptert": false,
  "utskriftsKonfigurasjon": {
    "utskriftMedFarger": false,
    "tosidig": false
  },
  "krevNiva4Innlogging": false,
  "dokumenter": [
    {
      "filnavn": "doc.pdf",
      "mimeType": "application/pdf",
      "skalSigneres": false,
      "ekskluderesFraUtskrift": false
    }
  ],
  "lenker": [],
  "svarPaForsendelseLink": false
}

Request eksempel

Dette er eksempel på oppbygging av en gyldig request med multipart

POST /tjenester/api/forsendelse/v1/sendForsendelse HTTP/1.1
Host: svarut.fiks.test.ks.no
Authorization: Basic QXVkdW5UZXN0ZXJBdnNlbmRlcjpk.....
Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW

------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Disposition: form-data; name="forsendelse"

{
  "mottaker": {
    "postAdresse": {
      "navn": "Ole Olsen",
      "adresse1": "Gamleveien 1",
      "postNummer": "5258",
      "postSted": "Poststed"
    },
    "digitalAdresse": {
      "fodselsNummer": "12345678912"
    }
  },
  "eksponertFor": [],
  "avgivendeSystem": "S002-SAK",
  "tittel": "Tittel for sak",
  "kunDigitalLevering": false,
  "kryptert": false,
  "utskriftsKonfigurasjon": {
    "utskriftMedFarger": false,
    "tosidig": false
  },
  "krevNiva4Innlogging": false,
  "dokumenter": [
    {
      "filnavn": "sample.pdf",
      "mimeType": "application/pdf",
      "skalSigneres": false,
      "ekskluderesFraUtskrift": false
    }
  ],
  "lenker": [],
  "svarPaForsendelseLink": false
}
------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Disposition: form-data; name="sample.pdf"; filename="sample.pdf"
Content-Type: application/pdf


------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--