Tjenester under utvikling

Roadmap for fremtidige tjenester på Fiks-plattformen. Tidsangivelse må tolkes som en indikasjon på når tjenesten kan være klar, endringer kan forekomme.

Under utredning:

Minside: Mine Eiendommer (fase 2)

Utvidet matrikkel- og eiendomsinformasjon gjøres tilgjengelig på MinSide. Vil inkludere mulighet for å sende korrigeringer på evt. feilaktig informasjon.

Forvaltning: Statistikk

Statistikk og oversikt over hvordan en kommunes tjenester på MinSide og Fiks-plattformen benyttes. Antall besøkende, dataforbruk osv.

Minside / Innsyn: Faktura

Fakturaer fra kommunen gjøres tilgjengelig på gjennom egen webapp på minside.kommune.no.

SvarUt: Støtte for hemmelig adresse

Gjør det mulig å sende forsendelser til personer som bor på hemmelig adresse.