Prøvesvar fra FHI

Formål

Tjeneste for å tilgjengeliggjøre Covid19 prøvesvar for smittesporere i kommunene.

Produktbeskrivelse

Tjenesten vil tilby et api hvor smittesporer kan spørre etter prøvesvar på et fødselsnummer/dnummer.

Brukeradministrasjon og tilgangsstyring

En må ha en gyldig HelseID innlogging for å kunne spørre etter prøvesvar. Kommunen må også gi tilgang til applikasjonen sin integrasjon i Fiks platformen, samt alle sluttbrukere som skal kunne hente prøvesvar.

Sikkerhet

Kommunikasjonen vil være kryptert med TLS. Autentisering med HelseID og Fiks integrasjon.

Endepunkt (api-spec)

For alle endepunktene hentes autentisert bruker fra access token i “Authorization”-headeren på requesten. Dette tokenet må være utstedt av HelseID med aud-verdi ks:fiks, scope-verdi ks:fiks/labdatabase og nivå 4.

IntegrasjonId- og IntegrasjonPassord-headere må også være satt med verdier fra Fiks-integrasjonen opprettet av kommunen.