Prøvesvar fra FHI

Formål

Tjeneste for å tilgjengeliggjøre Covid19 prøvesvar for smittesporere i kommunene.

Produktbeskrivelse

Tjenste vil tilby et api hvor smittesporer kan spør etter prøvesvar på et fødselsnummer/dnummer.

Brukeradministrasjon og tilgangsstyring

En må ha en gyldig helseid innlogging for å kunne spør etter prøvesvar. Kommunen må også gi tilgang til applikasjonen sin integrasjon i Fiks platformen.

Sikkerhet

Kommunikasjonen vil være kryptert med TLS. Autentiserin med HelseID og Fiks integrasjon.

Denne tjenesten er ikke ferdig enda, vi har en foreløpig apispec som kan indikere funksjonalitet i endelig api. (api-spec)