Matrikkel

STATUS: under utvikling

Fiks-plattformen får med denne tjenesten støtte for matrikkelinformasjon. I første omgang i form av at informasjon om en innbyggers eiendommmer blir eksponert på minside.kommune.no, gjennom “Mine Eiendommer” og hovedsøket, og ved at Fiks Innsyn får støtte for å eksponere meldinger for eiere av en eiendom. Tilgang til denne meldingen vil da følge nye eiere av samme eiendom. API for Matrikkel-eier

Matrikkelinformasjon lastes på nasjonalt nivå, det er dermed ikke nødvendig for den enkelte kommune å ta denne tjensten i bruk, men det er mulig å tilpasse den til kommunens behov. I utgangspunktet benyttes seeiendom.kartverket.no for detaljinformasjon om eiendommer på minside.kommune.no, men kommuner som har eksisterende eiendomstjenester kan registrere disse via Matrikkel-tjenesten i Fiks Konfigurasjon - lenker til disse tjenestene vil da være tilgjengelig på eiendommer innenfor kommunen.

matrikkel