Klinikermelding hos FHI

Formål

Tjeneste for å sende klinikermeldinger til FHI.

Produktbeskrivelse

KS har sammen med Folkehelseinstituttet (FHI) utviklet et API som gjør det mulig å sende MSIS klinikermelding direkte fra smittesporingsverktøyet eller EPJ til MSIS ved FHI. Tjenesten heter Fiks klinikermelding. API-et vil bli tatt i bruk av Fiks smittsporing og ReMin så snart som mulig, og er tilgjengelig for kommuner som benytter andre løsninger til smittesporing enn de nevnte.

Brukeradministrasjon og tilgangsstyring

En må ha en gyldig HelseID innlogging for å sende klinikermeldinger. Kommunen må også gi tilgang til applikasjonen sin integrasjon i Fiks platformen, samt alle sluttbrukere som skal kunne sende klinikermeldinger.

Sikkerhet

Kommunikasjonen vil være kryptert med TLS. Autentisering med HelseID og Fiks integrasjon.

Endepunkt

Denne tjenesten er ikke ferdig enda, vi har en foreløpig apispec som kan indikere funksjonalitet i endelig api. (api-spec)

For alle endepunktene hentes autentisert bruker fra access token i “Authorization”-headeren på requesten. Dette tokenet må være utstedt av HelseID med aud-verdi ks:fiks.

IntegrasjonId- og IntegrasjonPassord-headere må også være satt med verdier fra Fiks-integrasjonen opprettet av kommunen.