Kjøretøyregister

Hva er Fiks Kjøretøyregister

Fiks Kjøretøyregister er en tjeneste for å gjøre oppslag i Statens Vegvesen sitt Kjøretøy register (Autosys). Fiks Kjøretøyregister speiler Kjøretøyoppslag tjenesten til Statens Vegvesen på Fiks plattformen. Den gjør det mulig å slå opp et eller flere kjøretøy basert på kjennemerke, kuid (svv-identifikator), eller understellsnummer. Oppslaget vil gi informasjon om kjøretøyet og eierforhold på nåværende tidspunkt, eller på et spesifisert tidspunkt som angis i søket.

Hvordan tar jeg i bruk Fiks Kjøretøyregister

Fiks Kjøretøyregister er en tjeneste for maskin-til-maskin integrasjon. For å ta i bruk Fiks Kjøretøyregister trenger du derfor at en leverandør av fagsystem utvikler en integrasjon tjenesten.

På sikt vil de bli vurdert å utvikle et administrativt grensesnitt mot Fiks Kjøretøyregister for kommuneansatte.

Integrasjon

Api kall gjøres i henhold til swagger spesifikasjonen til Statens Vegvesen, med følgende endringer:

 • Autorisering skjer på fiks plattformen med leverandørens virksomhetssertifikat som beskrevet her, ikke med Basic auth.
 • Fiks-org som spørringen gjøres på vegne av blir en del av url’en for alle forespørsler.

Swagger filen til SVV spesifiserer en basePath som /ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/v2. Denne må erstattes med https://api.fiks.ks.no/kjoretoyregister/api/{fiksOrgId} hvor {fiksOrgId} er fiks org til organisasjonen spørringen gjøres på vegne av. Resten av url’en er som spesifisert for de enkelte endepunktene i swagger filen:

 • /rest/distribusjon/kjoretoy/v2.0/bulk/kjennemerke
 • /rest/distribusjon/kjoretoy/v2.0/bulk/kuid
 • /rest/distribusjon/kjoretoy/v2.0/bulk/understellsnummer/{understellsnummer}

Oppslag på understellsummer utføres med en GET request. Oppslag på kjennemerke og kuid utføres med en POST request hvor body inneholder en liste av id’er det skal søkes på. Eksempel forespørsel for kjennemerke på angitt dato:

[
 { 
  "kjennemerke": "br12345",
  "dtg": "2018-11-15T23:00:00.000+01:00"
 }
]

I test miljøet (https://api.fiks.test.ks.no/kjoretoyregister/api/{fixOrgId}) går alle api kall mot et syntetisk datasett hos SVV (https://vegvesen.github.io/ak-api/envs/#sisdinky). Informasjon om kjøretøy som inngår i det syntetiske datasettet finnes her.