Modernisert folkeregister

Bakgrunn

Folkeregisteret inneholder opplysninger om alle som er eller har vært bosatt i Norge. Dagens register(DFS) tilfredsstiller ikke lenger samfunnets behov da samfunnsendringer har økt behovet for et enklere og mer effektivt system, med mindre manuelt arbeid, som fanger opp korrekte og oppdaterte personopplysninger til enhver tid. Med dagens register kan det ta opptil flere måneder før hendelser er registrert i Folkeregisteret. Skatteetaten har derfor startet et moderniseringsprosjekt for Folkeregisteret og det vil komme en helt ny løsning i løpet av 2020.

KS vil tilby det nye Folkeregisteret(FREG) via Fiks-plattformen for kommunal sektor, foruten helse. E-helse tilbyr løsning for den delen som omhandler helse.

Lenker

Informasjon om Modernisert Folkeregister - Skatteetaten

API-dokumentasjon - Folkeregisteret

Kontakt

Spørsmål og henvendelser vedrørende modernisert folkeregister kan rettes til modernisertfolkeregister@ks.no