Audit

STATUS: under utvikling

Fiks Audit er en tjeneste som logger alt av sikkerhetsrelaterte hendelser for alle Fiks sine tjenester. Hver enkelt loggførte hendelse vil inneholde nødvendig informasjon for å identifisere hvem som utførte handlingen, hva som ble gjort og hvilken tjeneste som ble brukt, samt tidspunkt og alternativ tilleggsinformasjon, som alt gjøres tilgjengelig for kommunen. Mer dokumentasjon kommer.