Tjenester under utvikling

Roadmap for fremtidige tjenester på Fiks-plattformen. Tidsangivelse må tolkes som en indikasjon på når tjenesten kan være klar, endringer kan forekomme.

2019 Q4

MinSide / Innsyn: Skjema

Innsyn utvides med ny meldinstype for skjema, og innbyggeres innsendte skjema og kladder for gjøres tilgjengelig i egen webapp på minside.kommune.no. Utvikles som i sammarbeid med leverandører av søknadsmotorer og arkivsystem.

2020 Q1

Motorvognregister oppslag

Tjeneste for å slå opp opplysninger i motorvognregisteret

Fiks Folkeregister

Folkeregistret sitt API for oppslag og hendelseslister blir tilgjengelig for maskin-til-maskin-integrasjon og som søketjeneste i web-portal. Vi kommer til å tilby selvbetjening for brukeradministrasjon, rollestyrt tilgangskontroll, dataminimering og sporing av søk.

2020

Minside: Mine Eiendommer (fase 2)

Utvidet matrikkel- og eiendomsinformasjon gjøres tilgjengelig på MinSide. Vil inkludere mulighet for å sende korrigeringer på evt. feilaktig informasjon.

Under utredning:

Forvaltning: Audit

Audit-logg for handlinger på Fiks plattformen gjøres tilgjengelig for kommunale tjeneste-administratorer. Det vil være mulig å se hvilke integrasjoner eller personer som har gjort hvilke handlinger, og når det er utført.

Forvaltning: Statistikk

Statistikk og oversikt over hvordan en kommunes tjenester på MinSide og Fiks-plattformen benyttes. Antall besøkende, dataforbruk osv.

Minside / Innsyn: Faktura

Fakturaer fra kommunen gjøres tilgjengelig på gjennom egen webapp på minside.kommune.no.

SvarUt: Støtte for hemmelig adresse

Gjør det mulig å sende forsendelser til personer som bor på hemmelig adresse.