Matrikkel

STATUS: under utvikling

Fiks-plattformen får med denne tjenesten støtte for matrikkelinformasjon. I første omgang i form av at informasjon om en innbyggers eiendommmer blir eksponert på minside.kommune.no, gjennom “Mine Eiendommer” og hovedsøket, og ved at Fiks Innsyn får støtte for å eksponere meldinger for eiere av en eiendom. Tilgang til denne meldingen vil da følge nye eiere av samme eiendom.

Matrikkelinformasjon lastes på nasjonalt nivå, det er dermed ikke nødvendig for den enkelte kommune å ta denne tjensten i bruk, men det er mulig å tilpasse den til kommunens behov. I utgangspunktet benyttes seeiendom.kartverket.no for detaljinformasjon om eiendommer på minside.kommune.no, men kommuner som har eksisterende eiendomstjenester kan registrere disse via Matrikkel-tjenesten i Fiks Konfigurasjon - lenker til disse tjenestene vil da være tilgjengelig på eiendommer innenfor kommunen.

matrikkel